Lęk (nie?)przyjaciel

22/02/2021

Dr Przemysław Duchniewicz w interaktywny sposób przedstawi proces zaprzyjaźniania się z lękiem w ramach modelu ISTDP by Josette ten Have-de Labije. Celem seminarium jest nauka zwiększania naszej zdolności adaptacyjnej do trudnych sytuacji w taki sposób, by nie trzeba było nadmiernie uruchamiać lęku – jako fizjologicznej reakcji organizmu. W takiej sytuacji lęk staje się naszym przyjacielem, a przez to zdrową i użyteczną częścią naszego życia.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to stosunkowo młody nurt w psychoterapii, rozwijający się od lat 60-tych ubiegłego wieku w Kanadzie, USA i krajach Europy Zachodniej, a w ostatnich latach również w Polsce. Podejście to wyrosło z braku satysfakcji z efektów i długości terapii psychoanalitycznej oraz potrzeby zbadania i zrozumienia jakie interwencje w relacji terapeutycznej przynoszą realną, możliwą do oceny zmianę u pacjenta. Twórca tego podejścia Habib Davanloo, w oparciu o precyzyjną obserwację nagrań sesji terapeutycznych wypracował nowatorską metodę terapii pozwalającą na osiągniecie głębokich i trwałych zmian wewnątrzpsychicznych w stosunkowo krótkim czasie. Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, zintegrowanych ze współczesną wiedzą neurobiologiczną.

Nie zatrzymuj się tutaj!

SPRAWDŹ INNE POSTY!